SPK

SPK

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 23.03.2012’de "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.

BDDK

BDDK

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 25.07.2013’de “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiştir.

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 01.04.2013’te ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır ve her yıl periyodik gözden geçirmelerini tamamlamaktadır.

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2012 tarihli kararı ile değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmştır. Yürürlülükteki mevzuat çerçevesinde her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerini bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir eder ve yazılı raporlamasını yapar.

Güvenilirlik

 Yasalar, uluslararası standartlar, meslek ilkeleri ve kurumsal değerler en önemli yol

Kalite

Tüm süreçler kalite yönetim sisteminin güvencesi altında

Hız

ihtiyaçlarını zamanında karşılamayı en üst hedef

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. oluşabilecek risklere karşı her yıl düzenli olarak “Mesleki Sorumluluk Sigortası” yaptırmaktadır.