Değerleme raporlarında titizlik, hassasiyet ve doğru değer tespiti Dora'nın çalışma felsefesinin odağında bulunur. Yasalar, uluslararası standartlar, meslek ilkeleri ve kurumsal değerler en önemli yol göstericimizdir.