Kişisel deneyimlerle gelen birikimlerin her değerleme raporu ile ortaya çıkan yeni bilgi ile harmanlanmasıyla oluşan kurumsal bilgi birikimi yeni değerlemelere ışık tutmaktadır. INVEX, bilginin depolanması ve kurumsal paylaşıma sunulmasında önemli bir yardımcı sistemdir.