Dora, tarafsız ve doğru değerleme raporu üretmek için gerekli davranış ve anlayışlar bütünü içindedir. Bağımsızlık, kurumsal etik anlayışımızın ayrılmaz parçasıdır.